wybieramy
sprzęt roku!

Głosuj na najlepsze według Ciebie produkty!
W każdej kategorii zaznacz jeden, który
twoim zdaniem zasługuje na sławę i chwałę.

Aby zagłosować wybierz kategorię z menu
i zaznacz swojego faworyta

Dziękujemy za Twoje głosy w plebiscycie. Prosimy o sprawdzenie podanego adresu e-mail i kliknięcie w link potwierdzający głosowanie.
Wysyłam...

Konkurs

Musisz mieć ukończone 18 lat,
aby obejrzeć zawartość.
Potwierdź swój wiek:

pssst! mamy konkurs!

z nami graczom się przelewa

formularz zgłoszeniowy

opisz w kreatywny sposób, co jest najfajniesze w płaceniu za pomocą google pay?

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.
Wysyłam...
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-003), ul. Wołczyńska 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000270885, NIP: 972-09-02-729, REGON: 634404229, adres e-mail: office@komputronik.pl, tel. kontaktowy: (61) 668 00 08.

2) Dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, a w przypadku zwycięzców również adresu do korespondencji, będą przetwarzane w celu: należytego przeprowadzenia konkursu, tj. w zakresie niezbędnym do organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy, wykorzystania danych celem przekazania nagród, rozpoznania reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami uczestnika, zwycięzcy lub osób trzecich oraz w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r. o.d.o.”). marketingowym Administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.). 3) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza: Organizatorem Konkursu oraz firmą kurierską, odpowiedzialną za dostarczenie nagród, a to wyłącznie w celu należytego przeprowadzenia konkursu według zasad określonych w jego Regulaminie.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu tj. do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród i rozpatrzenia reklamacji według zasad określonych w Regulaminie, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń Administratora i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, zwycięzców i osób trzecich. W przypadku zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane przez prawo podatkowe. Dane osobowe udostępnione w celu marketingowym Administratora będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8) Pozostałe informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych oraz uprawnień z nimi związanych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.